ดูเพื่อเป็นแนวทาง วันนี้

ขอบคุณ เจ้าของข้อมูล ครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ชอบเลขไหน คัดไว้เลย