กองสลาก แก้ปัญหา ขายหวยเกินราคา เปิดโหวตถามความเห็นประชาชน

ผลการค้นหา ผลการค้นหาเว็บพร้อมไซต์ลิงก์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อปรับโครงสร้างการกระจายสลาก รวมถึงการแก้ไขปัญหา สลากเกินราคา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปรับปรุง และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงาน ด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ก.ย.นี้ สำหรับแบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน สำนักงานสลากต้องการในหลายประเด็น เช่น

  • ปัจจุบันสำนักงานฯ พิมพ์สลากงวดละ 100 ล้านฉบับ คิดว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
  • อยากให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการจำหน่ายสลากหรือไม่
  • ต้องการให้กำหนดคุณสมบัติของผู้จำหน่ายสลากเป็นอย่างไร
  • อยากให้ใช้วิธีการในการคัดเลือกผู้จำหน่ายสลากอย่างไร
  • ต้องการจำหน่ายสลากแบบใด เช่น แบบใบเดี่ยว 1 ฉบับ , แบบรวมชุด 2 ฉบับ , แบบรวมชุด 5 ฉบับ , หรือ แบบรวมชุดมากกว่า 5 ฉบับขึ้นไป